Wieloletnie doświadczenie w branży

Wyroby stalowe

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór wyrobów hutniczych produkowanych z wysokiej jakości stali wiadących producentów polskich i zagranicznych. Naszą ofertę otwierają wysokogatunkowe profile stalowe ze stali ocynkowanej oraz rury stalowe ze szwem (czarne i ocynkowane).Ponadto oferujemy blachy stalowe dostarczane w postaci kręgów, taśm oraz arkuszy. Wyszystkie oferowane przez nas produkty wykonywane są w standardowych gatunkach i wymiarach.

Poznaj naszą ofertę

Profile stalowe

Walcowane na zimno ze stali gorącowalcowanej.
Profile stalowe dostępne w wielu przekrojach i grubościach ścianki.
Posiadamy szeroki wybór profili, profile stalowe, profile zimnogięte, kształtowniki.
Skutecznie zaspakajamy potrzeby rzemieślników jak i dużych firm.

Piły tarczowe do metalu

Głównym przedmiotem działalności Firmy Moryn jest sprzedaż pił do obróbki metalu renomowanych niemieckich firm. W naszej ofercie posiadamy piły tarczowe z ostrzami ze stali szybkotnącej, piły segmentowe, piły tarczowe z ostrzami z węglika spiekanego, piły do cięcia tarciowego i cięcia na gorąco oraz piły taśmowe.

Poznaj naszą ofertę

Frezowanie, cięcie laserem

Oferujemy usługi w zakresie frezowania stali oraz cięcia na wymiar. Dodatkowo wykonujemy usługi cięcia laserem w blachach i kształtownikach.

Poznaj naszą ofertę

Profesjonalne ostrzenie narzędzi

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie ostrzenia i regeneracji (pełnej i częściowej) pił tarczowych do metalu. Zastosowanie maszyn CNC czołowych producentów niemieckich (LOROCH, VOLLMER) jest gwarancją najwyższej jakości i precyzji ostrzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Moryn Sp. z o.o. Sp.k., ul. Brzeźnicka 61, 97-500 Radomsko, NIP: 772-241-78-65, Tel: 44 683 80 07, e-mail: info@firma-moryn.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub więcej spośród n.w. celów:

1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją umowy, usługi (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
2. w celu zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia w tym zakresie niezbędnej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienia faktury, rozpatrywania reklamacji, archiwizowania (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
4. w celu marketingu produktów i usług własnych, (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni.

Kategorie pozyskanych danych osobowych: dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, nazwa firmy), dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury, dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty.

Pani/Pana dane osobowe pozyskano: bezpośrednio od Pani/Pana, z powszechnie dostępnych źródeł (np. Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG czy innych podobnych źródeł), lub z Państwa strony www.

Odbiorcy: Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi hostingowi lub poczty elektronicznej, w związku ze świadczeniem przez te podmioty usług, w tym zakres dla Administratora, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Administrator danych, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody i przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest marketing bezpośredni, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu.

Pana/Pani prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wnioski w sprawie realizacji powyższych praw można składać pisemnie na adres Administratora danych lub elektronicznie pod adresem e-mail: info@firma-moryn.pl

Wieloletnie doświadczenie!

Tysiące zadowolonych klientów.